Voucher na dowolny wieczór saunowy

75,00 

 • Gotowe Satysfakcja gwarantowana
 • Znak "check" Top produkt
 • Znak "check" Bezpieczna płatność
Kategoria:

Opis

Regulamin korzystania z vouchera na wieczór saunowy w Sauna Stop Kozia Góra
1. Postanowienia ogólne
 1. Voucher na wieczór saunowy, zwany dalej „Voucherem”, jest produktem oferowanym przez obiekt Sauna Stop Kozia Góra, zwanym dalej „Organizatorem”.

 2. Voucher jest na okaziciela, co oznacza, że może z niego skorzystać każda osoba posiadająca Voucher.

 3. Voucher uprawnia do jednorazowego udziału w dowolnym wieczorze saunowym organizowanym przez Organizatora, który w swojej nazwie zawiera określenie „Wieczór Saunowy”.

 4. Okres ważności Vouchera wynosi 3 miesiące od daty jego zakupu. Po upływie tego terminu Voucher traci ważność i nie może być wykorzystany ani wymieniony na gotówkę.

2. Zakup i aktywacja Vouchera
 1. Voucher można zakupić bezpośrednio na stronie internetowej Organizatora.

 2. Każdy Voucher zawiera unikalny numer identyfikacyjny, który jest wymagany podczas rezerwacji terminu wieczoru saunowego.

 3. Voucher nie wymaga dodatkowej aktywacji, jednakże okaziciel Vouchera zobowiązany jest do dokonania rezerwacji miejsca na wybrany wieczór saunowy, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3 niniejszego regulaminu.

3. Rezerwacja terminu
 1. Rezerwacja terminu na wieczór saunowy odbywa się poprzez kontakt z Organizatorem drogą mailową lub telefonicznie.

 2. Podczas dokonywania rezerwacji okaziciel Vouchera zobowiązany jest podać unikalny numer identyfikacyjny Vouchera.

 3. Rezerwacje są przyjmowane zgodnie z dostępnością miejsc na dany wieczór saunowy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku braku miejsc.

 4. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu, okaziciel Vouchera zobowiązany jest do poinformowania Organizatora najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wieczoru saunowego. Nieprzestrzeganie tego terminu może skutkować utratą możliwości ponownego wykorzystania Vouchera.

4. Warunki korzystania z Vouchera
 1. Voucher uprawnia do udziału w jednym wieczorze saunowym dla jednej osoby.

 2. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę ani na inne usługi oferowane przez Organizatora.

 3. W przypadku zgubienia lub kradzieży Vouchera jego unikalnego numeru, Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie wydaje duplikatu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności Vouchera przed rozpoczęciem wieczoru saunowego.

5. Postanowienia końcowe
 1. Korzystanie z Vouchera jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

6. Kontakt
 1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Vouchera można kierować do Organizatora za pośrednictwem:

  • Telefonu: 505 100 799

  • Adresu e-mail: sauny@koziagora.pl

7. Ochrona danych osobowych

 1. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Organizatora.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z powyższym regulaminem przed skorzystaniem z Vouchera.

Regulamin obiektu – Sauna Stop Kozia Góra:
 1. Podczas pobytu w obiekcie obowiązują zasady poprawnego saunowania.
 2. Saunujemy beztekstylnie czyli bez strojów kąpielowych – sauna, balia z ciepłą i zimną wodą.
 3. W przestrzeni wokół saun, wypoczywalni przebywamy w ręczniku (hammam, pareo) bądź szlafroku.
 4. Obiekt przeznaczony jest dla osób powyżej 18 r.ż., z wyłączeniem eventów rodzinnych.
 5. Z saun mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe. Korzystający z obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie.
 6. Gościom zabrania się używania własnych produktów zapachowych, a także samodzielnego polewania kamieni.
 7. W obiekcie zabrania się nieobyczajnych zachowań uznanych za społecznie nieprzyzwoite.
 8. Pod groźbą wyproszenia z obiektu zabrania się zachowań, które mogą wpłynąć na dyskomfort innych saunujących (podglądanie, czynności seksualne).
Akceptując regulamin sklepu akceptujesz również powyższy regulamin obiektu.