Zwroty i reklamacje

Sklep internetowy działający pod nazwą Domotel Sklep, mająca adres w sieci www.sklep.domote.pl, prowadzony jest przez: Domotel Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-755) przy ul. Szafarnia 10, NIP 583-312-80-05

ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym www.sklep.domotel.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powyższa klauzula dotyczy wyłącznie klientów będących osobami fizycznymi.
 2. Zwracany towar Klient przesyła na własny koszt przesyłką pocztową na adres: Domotel sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-755) przy ul. Szafarnia 10
 3. Warunkiem uznania zwrotu za zasadny jest zwrot kompletnej przesyłki, brak śladów jakiegokolwiek użytkowania lub innego wykorzystania towarów.
 4. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą, opisaną “Zwrot”.
 5. Domotel sp. z o.o. zwraca wyłącznie wartość towarów znajdujących się w przesyłce. Poniesione przez Klienta koszty dostawy i odesłania przesyłki nie podlegają zwrotowi.
 6. Pieniądze zwracane są Klientowi w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazanym w zamówieniu.
 7. Domotel sp. z o.o. nie przyjmuje zwrotów odesłanych za pobraniem.

REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym działającym pod adresem www.sklep.domotel.pl objęte są gwarancją producenta i podlegają wymianie jeśli posiadają wady fabryczne.
 2. Reklamowany towar Klient przesyła na własny koszt przesyłką pocztową na adres: Domotel sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-755) przy ul. Szafarnia 10
 3. Reklamowany towar należy odesłać wraz z razem z otrzymaną z nim fakturą i adnotacją “Reklamacja” oraz opisem przyczyn reklamacji.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych od momentu ich wpłynięcia.
 5. W przypadku wady fabrycznej towar jest wymieniany na pełnowartościowy. Jeśli nie jest to możliwe (np. z powodu przypadku wyczerpania stanów magazynowych) Klient może otrzymać inny towar (w tej samej cenie co towar reklamowany), zwrot należności za reklamowany towar lub wybrać inny towar z oferty sklepu internetowego www.sklep.domotel.pl o równoważnej cenie jak towar reklamowany.
 6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną pieniądze zwracane są Klientowi w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.Domotel sp. z o.o. nie dokonuje zwrotu gotówki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 7. Domotel sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem.
 8. Koszty przesyłki poniesione przez Klienta przy składaniu zamówienia i związane z odesłaniem reklamowanego towaru Domotel sp. z o.o. zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 9. W przypadku reklamacji towaru uszkodzonego mechanicznie podczas przesyłki warunkiem uznania tej reklamacji jest:

– przy widocznym uszkodzeniu opakowania przesyłki: dołączenie do odesłanej przesyłki protokołu sporządzonego przy jej przyjmowaniu i potwierdzonego przez pracownika poczty lub urząd pocztowy (towar należy odesłać wraz z uszkodzonym opakowaniem)

– przy uszkodzeniu niewidocznym w momencie odbioru przesyłki: oświadczenie klienta o stwierdzeniu uszkodzeń (wystarczy odesłać wyłącznie reklamowany towar).